با توجه به سهولت دسترسی به شبکه تلفن های همراه، نفوذ گوشی های هوشمند در بین افراد جامعه به شدت افزایش یافته است. در نتیجه، استفاده از برنامه های کاربردی این حوزه به شدت افزایش یافته است. این برنامه های کاربردی می توانند به داده های حساس کاربران دسترسی داشته باشند. این داده های حساس شامل اطلاعات شخصی، اطلاعات مالی، تصاویر و فیلم های خصوصی یا مهمتر از همه این موارد اطلاعات مربوط به احراز هویت افراد هستند. بنابر آنچه گفته شد، امنیت این برنامه ها میتواند بسیار حیاتی و با اهمیت باشد.
یکی از خدماتی که توسط تیم امنیتی فرداد ارائه می‌شود، ارزیابی امنیتی و آزمون نفوذپذیری برنامه‌های کاربردی اندرویدی است. این خدمت بر اساس استانداردهای جهانی مثل MASVS ارائه می‌گردد. در پایان گزارشی جهت آگاهی از آسیب‌پذیری‌ها موجود در برنامه، سطح خطر، تشریح آسیب پذیری، اثبات آسیب پذیری و راه حل آنها به مشتری ارائه می شود.