اصلی‌ترین هدف ارزیابی امنیتی شبکه یا آزمون نفوذ شبکه، شناخت نقاط ضعف شبکه سازمان و ارتقای سطح امنیتی آن است. اجرای استانداردها امنیتی می‌تواند در مرحله تدوین، تطابق یا اجرا دچار خطا شود. در نتیجه اجرای آزمون نفوذ شبکه ضروری است و باید به صورت دوره‌ای و در بازه‌های زمانی مشخص شده بر اساس سیاست‌های امنیتی سازمان انجام شود. این آزمون می‌تواند شامل ارزیابی کلیه سرورها، برنامه‌های کاربردی، سرویس‌های شبکه، تجهیزات شبکه، شبکه‌های بی‌سیم و هرگونه مولفه مرتبط با شبکه باشد که بر اساس یک روش مشخص و نظامند انجام می‌شود.

آزمون نفوذ شبکه، یکی از خدمات تیم ارزیابی امنیتی فرداد برای مشتریان خود می‌باشد. در این خدمت کلیه سرویس‌های، تجهیزات، سرورها و شبکه‌های سازمان بنا به درخواست مشتری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و نتایج آن به همراه راهکارهای رفع یا کاهش خطر، به مشتری ارائه می‌گردد.