سامانه مقابله با حملات منع سرویس (سدید)

سامانه سدید حملات منع سرویس یکی از شایع‌ترین حملات سایبری محسوب میشود.حملات منع سرویس حجمی، زیرساخت شبکه را هدف قرار داده و کل پهنای باند را اشغال مینماید. سامانه سدید با ارایه راهکار دو مولفه‌ایی، ضمن تشخیص حملات منع سرویس Read More

سامانه مدیریت وصله

بسیاری از حملات و حوادث سایبری در سازمان‌ها به دلیل وجود آسیب‌پذیری و عدم به‌روزرسانی سیستم‌عامل، سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مورد استفاده اتفاق می‌افتد. سامانه مدیریت وصله بستری برای به روزرسانی نرم‌افزارها و سیستم‌های عامل سازمانی به صورت خودکار ایجاد می‌نماید. Read More