بسیاری از حملات و حوادث سایبری در سازمان‌ها به دلیل وجود آسیب‌پذیری و عدم به‌روزرسانی سیستم‌عامل، سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مورد استفاده اتفاق می‌افتد. سامانه مدیریت وصله بستری برای به روزرسانی نرم‌افزارها و سیستم‌های عامل سازمانی به صورت خودکار ایجاد می‌نماید. این سامانه ضمن فراهم سازی یک مدیریت یکپارچه و متمرکز برای نصب و به‌روزرسانی نرم‌افزارها در شبکه سازمانی، امکان دریافت، نصب و مدیریت وصله‌های نرم‌افزاری را به صورت خودکار برای کاربر نهایی فراهم می‌سازد.